Descobreixen restes d'animals i materials de fa 20.000 anys a la cova d'en Pau de Serinyà

Descobreixen restes d'animals i materials de fa 20.000 anys a la cova d'en Pau de Serinyà

Les excavacions que s'han fet durant el mes de juliol a la Cova d'en Pau de Serinyà (Pla de l'Estany) han tret al descobert restes d'animals i materials de fa 20.000 anys. Es tracta d'uns treballs que es van duu a terme entre el 3 i el 28 de juliol, en col·laboració entre personal investigador de la Universitat de Girona (UdG) i de l'Institut Català de Paleoecologia IPHES-CERCA.

Entre els elements que s'hi han trobat hi ha diverses restes lítiques en sílex, quars i altres roques, eines en os, elements d'ornamentació, plaquetes de sorrenca i còdols de calcària utilitzats per a la combustió, així com un abundant registre de fauna. Tot plegat liderat pels doctors Julià Maroto de la UdG i Manuel Vaquero de la Rovira i Virgili de Tarragona.

La cova d'en Pau és un dels jaciments inclosos en el conjunt arqueològic de les coves del Reclau, del qual en formen part altres com la cova de l'Arbreda, la cova del Reclau Viver, la cova de Mollet, la cova de Mollet III i el Cau del Roure. Aquests jaciments han estat fonamentals en el desenvolupament de l'arqueologia prehistòrica a Catalunya i compten amb una llarga història d'intervencions des de la dècada dels 40 del segle XX. Actualment a les coves del Reclau s'hi ubica el Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà.

Les excavacions actuals estan centrades en l'excavació dels nivells paleolítics i van començar-se el 2020. Els treballs han revelat l'existència de nivells corresponents al solutrià (entre 25.000 i els 20.000 anys), però no van arribar fins a la base de la seqüència estratigràfica. Això suposa que un dels objectius centrals de l'actual projecte és establir fins on arriba la seqüència de la cova d'en Pau i si, a més a més del solutrià, s'hi poden trobar evidències d'altres períodes culturals del paleolític superior, com el gravetià o l'aurinyacià.

Alguns dels investigadors que han participat en l'excavació

La campanya d'enguany a la cova d'en Pau ha comptat amb un equip de quinze persones, entre personal investigador i estudiants de la UdG, de l'IPHES-CERCA, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat Oberta de Catalunya.

Grup El Cargol

 

Membres de:

Amb la col·laboració de:

✉️ info@ lesvegueries.cat 
✉️ publicitat@ lesvegueries.cat